นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยจะจัดเก็บ
รักษา เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

การจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูป หรืออื่นๆที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้โดยไม่เปิดเผย
ด้วยความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ของบริษัทผู้ให้บริการระดับโลก

การใช้และการเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกใช้ ถูกเปิดเผยอสาธารณะ ยกเว้นการขอให้เปิดเผยโดยตัวผู้ใช้เอง หรืออำนาจทางกฎหมายของประเทศไทย
เราอาจใช้ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวในการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาแอปพริเคชั่นให้ดียิ่งขึ้น

ไม่มีโฆษณา และอื่นๆ
แอปพริเคชั่นนี้ สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานร่วมแชร์ประสบการณ์บนท้องถนน ประสบการณ์การท่องเที่ยว ไม่มีโฆษณา และไม่มีไวรัส